Privatlivspolitik

Privatlivspolitik for Neurologisk Konsultation.
- i henhold til GDPR (Generel Data Protection Regulation)

Dataansvarlig/kontakt
Pia Würtzen Norup,
Neurologisk Konsultation
CVR 27638201
Røjelskær 11,3
2840 Holte
Tlf. 4588 4259

www.lyngby-neuro.dk eller www.min-neurolog.dk

Behandling af oplysninger
Formålet med indsamling af person- og helbredsoplysninger er at muliggøre behandling af patienter.
For at muliggøre patientbehandling er det nødvendigt, at indsamle og evt. videregive helbredsoplysninger til forskellige aktører i sundhedssektoren og evt. andre.

Kategorier af oplysninger
Personoplysninger: Navn, personnummer, hjemmeadresse, e-mail og telefonnummer.
Helbredsoplysninger: Journaloplysninger vedrørende diagnostik, undersøgelse og behandling af patienten, medicin, prøvesvar, tests, røntgenbilleder, skanningssvar mv.

 • Henvisende læge
 • Patienten selv (jf. Journalføringsbekendtgørelsen)
 • Sygehusafdelinger i Danmark
 • Andre sundhedspersoner efter reglerne i Sundhedsloven
 • Myndigheder efter reglerne i Sundhedsloven
 • Det Fælles Medicinkort (FMK)
 • Sygehuslaboratorier (blodprøvesvar)
 • Receptserver, landets apoteker og lægemiddelstyrelsen
 • Styrelsen for Patientsikkerhed
 • Andre myndigheder, sociale myndigheder og politiet
 • Regionalt afdelingskontor til afregningsformål
 • Udlevering efter skriftligt samtykke fra patienten, f.eks. til forsikringsselskaber

Opbevaring af personoplysninger
Helbredsoplysninger indeholdt i patientjounaler skal opbevares mindst 10 år.
Hvis der verserer en klage- eller erstatningssag, skal oplysningerne opbevares, indtil sagen er afsluttet (jf. Journalføringsbekendtgørelsen).

Databehandler
Patientens person- og helbredsoplysninger behandles og opbevares hos:

 • Systemet der anvendes er MyClinic, data opbevares hos A/S ScanNet / Zitcom A/S, Højvangen 4, 8660 Skanderborg
 • ipnordic A/S, Nygade 17, 6300 Gråsten
 • WebReq v. Dansk Medicinsk Data Distribution, Storhaven 12, 7100 Vejle

Version 2.0
Dato 06.08.2019

Genveje

picture here
Åbningstider
picture here
Beliggenhed
picture here
Skriv besked
picture here
Svar fra klinikken
picture here
Forside
picture here
Afbud