Andre oplysninger

Journalkopi

Vi sender gerne en (elektronisk) kopi af journal til din praktiserende læge. Du skal give samtykke til dette når du kommer til konsultation.

Blodprøver og EkG

Blodprøver og EKG skal indtil videre tages på et af Region Hovedstadens Ambulatorier for prøvetagning, på sygehusene eller hos egen læge.

I særlige tilfælde kan blodprøver tages hjemme hos dig selv. Det skal aftales under konsultationen, da det kræver en særlig rekvisition.

For åbningstider og adresser se (pdf downloades):
Hovedstadens ambulatorier for prøvetagning

Svar på prøver:

Det tilstræbes at give svar på undersøgelser snarest muligt efter, at svaret er modtaget i klinikken. Ikke alle svar kan gives udtømmende på mail eller i telefonen. Det er altid muligt at få en efterfølgende konsultation til uddybende svar.

Recepter

Alle recepter skrives elektronisk i det Fælles Medicinkort, FMK.

Tolk

Familiemedlemmer accepteres ikke som tolk. Vi bestiller tolk.

Gebyret herfor afregnes i henhold til gældende regler.

Utilsigtet hændelse

Kommer du ud for en utilsigtet hændelse, kan det rapporteres direkte hos Styrelsen for Patientsikkerhed på www.stps.dk

Ris og ros

Vi vil altid meget gerne høre om din oplevelse hos os både ris og ros vil blive taget vel i mod, vi vil gerne yde den bedst mulige service på den bedst mulige måde. Send gerne en mail (log på for at sende), eller sig det til konsultationssygeplejerskerne, endelig er du også velkommen til at booke en tid til det - det vil narturligvis ikke trække på henvisningen.

Genveje

picture here
Åbningstider
picture here
Beliggenhed
picture here
Skriv besked til klinikken
picture here
Svar fra klinikken
picture here
Forside
picture here
Afbud