Andre oplysninger

Journalkopi
Vi sender gerne en (elektronisk) kopi af journal til din praktiserende læge. Du skal give samtykke til dette når du kommer til konsultation.

Blodprøver og EKG
Tages på Region Hovedstadens Ambulatorier for prøvetagning, på sygehusene eller hos egen læge.

For åbningstider og adresser se (pdf downloades):
Hovedstadens ambulatorier for prøvetagning

Prøvesvar
Det tilstræbes at give svar på undersøgelser snarest muligt efter, at svaret er modtaget i klinikken. Ikke alle svar kan gives udtømmende på mail eller i telefonen. Det er altid muligt at få en efterfølgende konsultation til uddybende svar.

Recepter
Alle recepter skrives elektronisk i det Fælles Medicinkort, FMK.

Tolk
Familiemedlemmer accepteres ikke som tolk. Vi bestiller tolk.

Gebyret herfor afregnes i henhold til gældende regler.

Utilsigtet hændelse
kan rapporteres på www.stps.dk

Genveje

picture here
Åbningstider
picture here
Beliggenhed
picture here
Skriv besked til klinikken
picture here
Svar fra klinikken
picture here
Forside
picture here
Afbud